Blanketter för vårdgivare

Underlag för Operations-/behandlingsförfrågan och vårdfaktura till Trygg Hansa

Om en patient är i behov av en operation/behandling ska vårdgivaren först kontakta Trygg-Hansas Vårdplanering. Vårdplaneringen ska alltid godkänna kostnad och behandlingsplan innan patienten kan opereras. Saknas godkännande ersätter TryggHansa inte operationen. 

Prioriterad kontaktväg till Vårdplaneringen är genom Boka Doktorn. 

boj 500